Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Uudiskirjaga liitumisel tuleb nõustuda kontaktandmete töötlemisega Varro Vooglaidi kui eraisiku poolt, kes tagab tagab isikuandmete töötlemise eesmärgipäraselt – st üksnes tema enda poolt ja tema avaliku tegevusega seonduva info edastamiseks. Andmeid ei edastata kolmandatele isikutele, v.a. seaduses ettenähtud juhtudel. Uudiskirjaga liitunutel on alati õigus nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta. Täiendavate küsimuste korral seonduvalt isikuandmete töötlemisega võib kontaktivormi kaudu ühendust võtta.