Minust

Vaba ja õiglane ühiskond ei ole võimalik ilma vabade ja õiglaste kodaniketa. Samuti ei ole vaba ja õiglane ühiskond võimalik ilma järjepideva, omakasupüüdmatu ja pühendunud seismiseta selle aluseks olevate ideaalide kaitsel. Konstruktiivne avalik arutelu ei saa kujuneda ilma, et kodanikud julgeksid iseseisvalt mõelda ja ka tundlikes küsimustes oma seisukoha argumenteeritult välja öelda. Aus avalik arutelu on võimatu, kui huve peetakse olulisemaks kui tõde. Need on mõned tõdemustest, millest püüan oma ühiskondlikus tegevuses juhinduda.

Alg-, põhi- ja keskkooli läbisin Tallinnas, Vanalinna Hariduskolleegimis. 2003. aastal lõpetasin Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas bakalaureuseõpingud (BA), 2004. aastal aga Helsingi Ülikooli õigusteaduskonnas magistriõpingud (LLM). 2007. aastal jätkasin Helsingi Ülikooli õigusteaduskonnas doktoriõpinguid, mis on paraku lõpetamata.

Aastatel 2004-2007 ja 2011-2017 töötasin Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas, kus kandsin erinevatel aegadel hoolt rahvusvaheliste lepingute õiguse, inimõiguste, õiguse filosoofia ning õiguse ja eetika kursuste eest, samuti juhendasin terve rea bakalaureuse- ja magistritööde kirjutamist.

2007. aastal osalesin Elukultuuri Instituudi ja 2011. aastal portaali De Civitate tegevuse käivitamises. 2011. aasta sügisel olin üks Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) asutajatest, mille juhtimises olen osalenud algusest saati. Seal samas tegutsen praegu juhatajana. Olen olnud lähedalt seotud nii portaali Objektiiv kui ka SAPTK õiguskeskuse tegevuse käivitamisega. Ühtegi parteisse pole ma kuulunud, valimistel pole osalenud ja avalikus teenistuses pole töötanud.

2020. aasta veebruarist kuni 2022. aasta veebruarini osalesin Postimees TV iganädalases arutelu- ja debatisaates “Lobjakas vs Vooglaid”, mis kujunes Eesti meediamaastikul ainsaks regulaarseks poliitika-teemaliseks vestlussaateks, kus olid reaalselt esindatud põhimõttelised maailmavaatelised erimeelsused.

Pärast Postimehe poolt selle saate lõpetamist alustasin 2022. aasta kevadel isikliku meediaproduktsiooniga, seades eesmärgiks nime “Vabaduse valvel” all oma saadete sarja käivitamise. Saatesarja läbivaks jooneks on eesmärk seista vaba ja õiglase ühiskonna ideaali ning ausa avaliku arutelu kultuuri eest erinevates ühiskonnaelu valdkondades.

Sündinud ja kasvanud olen Tallinnas, kus olen elanud pea kogu elu, välja arvatud magistri- ja doktoriõpingute ajal, mil minu elukohaks oli Helsingi. Olen abielus ja mul on kaheksa last, viis tütart ja kolm poega. Religioosselt kuuluvuselt olen katoliiklane ning Katoliku Kiriku õpetusest lähtuvad ka minu moraalsed, poliitilised ja sotsiaalsed tõekspidamised.

Noorusajal tegelesin aktiivselt muusikaga. Laulsin poistekooris ning muusikakooli lõpetasin nii viiuli kui ka oboega. Hiljem õppisin omal käel mängima flööti ja torupilli ning olen osalenud vokaalansambli LinnaMuusikud tegevuses.

Samuti harrastasin nooremana erinevaid spordialasid, ennekõike tennist, korvpalli, purjetamist ja ratsutamist. Hiljutisemal ajal tegelesin jooksmisega, mis on pärast 2019. aasta põlvevigastust raskendatud. Endiselt tegelen aerutamisega, talviti suusatamisega.