Skip to main content
Artiklid

Esitasin riigikantseleile teabenõude seoses kahe väga olulise küsimusega

Esitasin täna riigikantsleile teabenõude seonduvalt kahe väga olulise küsimusega.

Esimene küsimus seondub asjaoluga, et valitsus on pidanud kodanike ja ettevõtetega koroonapiirangute teemalisi kohtuvaidlusi mitte nö oma jõududega (st riigikantslei ja teiste valitsusasutuste juriidilistele osakondadele toetudes), vaid palgates end esindama Eesti kõige kallimaid advokaadibüroosid. Paljudes kohtuvaidlustes on valitsuse esindajaks Ellex Raidla advokaadibüroo eesotsas selle partneri Ants Nõmperiga, aga võimalik, et teatud asjades on palgatud end esindama ka teised bürood. Ilmselgelt on selle teenuse ostmise eest makstud väga suuri summasid maksumaksjate raha – ei ole sugugi välistatud, et jutt käib sadadest tuhandetest eurodest –, aga ma ei ole näinud, et kusagil oleks toodud esile, kui suured need summad reaalselt on.

Teine küsimus seondub valitsuse rahalise toetusega meediaväljaannetele, mis on teatavasti täitnud väga olulist rolli koroonapiirangute kehtestamisel, olles pidevalt nende piirangute õigustajaks ja piirangute kriitikute hurjutajaks. Samuti on pakutud laialdast toetust ametis olevale valitsusele, mis on kohati võtnud lausa piinliku vormi. Alles hiljuti saime teada, et valitsus eraldas Postimees Grupile ja Ekspress Grupile venekeelse ajakirjanduse (loe: propaganda) tegemiseks ligi 1,3 miljonit eurot. Samuti teame, et varem on valitsus maksunud meediaväljaannetele sadu tuhandeid eurosid kojukande toetuseks ning hüvitanud meediaväljaannetele ka palgakulusid. Millest ei ole aga arusaadavatel põhjutel kirjutanud ükski meediaväljaanne, on see, kui suuri summasid maksumaksjate raha on liigutatud meediaväljaannetele läbi valitsusasutuste poolsete reklaamitellimuste (nt vaktsineerimise propageerimiseks).

Teabenõude tekst on toodud allpool.

Kui saan vastuse, toon selles sisalduva info siin samas esile.Lgp riigisekretär, hr Taimar Peterkop!

Palun teabenõude korras väljastada informatsioon vastuseks järgmistele küsimustele:

  1. Kui suure summa on Vabariigi Valitsus (VV), valitsusasutused või valitsusasutuste hallatavad riigiasutused tasunud erinevatele advokaadibüroodele (kogusumma) seonduvalt VV esindamisega kohtumenetlustes, mis on algatatud, et vaidlustada VV poolt kehtestatud koroonapiirangute õiguspärasus? Palun esitada info eristatuna 2020., 2021. ja 2022. aasta lõikes.
  1. Millistele advokaadibüroodele ja millised summad on punktis (1) osutatud seostes tasutud? Palun tuua välja konkreetsete advokaadibüroode nimed ja neile tasutud summad.
  1. Kui suure summa on VV, valitsusasutused või valitsusasutuste hallatavad riigiasutused tasunud erinevatele meediaväljaannetele (kogusumma) seonduvalt neilt reklaami ostmisega? Palun esitada info eristatuna 2020., 2021. ja 2022. aasta lõikes.
  1. Millistele meediaväljaannetele ja millised summad on punktis (3) osutatud seostes tasutud? Palun tuua välja konkreetsete väljaannete nimed ja neile tasutud summad.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Varro Vooglaid

Varro Vooglaid

Kõik minu artiklid ja saated on vabalt, ilma tasuta kättesaadavad, et nende keskmes olev sõnum leviks võimalikult laialt. Olen tänulik, kui peate vajalikuks minu ühiskondlikku tööd toetada. Info toetamise võimaluste kohta leiate SIIT.