Skip to main content
Artiklid

KAMPAANIAVIDEO: kui mind valitakse riigikokku, luban seista kindlalt põhiseaduse kaitsel

By 31. jaanuar 2023Kommentaare pole

Võtsin selles videoklipis lühidalt kokku, mille eest soovin seista, kui mind valitakse riigikogu liikmeks. Kõike videos öeldut mõtlen täie tõsidusega. Olen tänulik, kui aitate seda videot jagades minu sõnumil levida. Tänan!

Head Eesti Vabariigi kodanikud!

Kui usaldate mind oma esindajaks riigikogus, luban anda endast parima, et teenida oma rahvast ning seista siiralt vaba ja õiglase ühiskonna põhimõtete eest. Juristina seisan riigikogu liikmeks saades selle eest, et Eesti Vabariigis hakataks suhtuma põhiseadusesse tõsiselt. Riigivõimu jaoks peab põhiseadus olema kohustuslik standard, kuid liigagi sageli peetakse seda vaid soovituslikuks juhiseks.

Põhiseaduses on sätestatud:

Esiteks – Eesti Vabariik on loodud tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Rahvusriiklus on meie ideaal. Sellest ei tohi sammugi taganeda. Eesti on mõeldud eestlaste rahvuskoduks ja peab selleks ka jääma.

Teiseks – Eesti iseseisvus ja sõltumatus on aegumatu ning võõrandamatu. Seega peame kõiges juhinduma iseseisvuse ideaalist. Me ei tohi loovutada oma otsustusõigust järk-järgult Euroopa Liidule ja teistele globalistlikele võimustruktuuridele.

Kolmandaks – Eesti on demokraatlik vabariik, kus Kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Seega tuleb anda rahvale tagasi demokraatlikud õigused, ennekõike õigus valida endale ise riigipea ning õigus algatada seaduseelnõusid ja rahvahääletusi.

Neljandaks – perekond on rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena riigi kaitse all. Seega tuleb kaitsta perekonna ja abielu tähendust, seista laste loomuliku õiguse eest emale ja isale ning tagada vanematele õigus otsustada ise oma laste kasvatuse ja hariduse üle.

Ja viiendaks – riigivõimu teostatakse üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. Põhiseadusega ettenähtud sõnavabadust, veendumuste vabadust, usuvabadust, südametunnistuse vabadust, vaktsineerimisvabadust, õigust eraelu, eraomandi ja kodu puutumatusele, süütuse presumptsiooni ning muid põhiseaduslikke õigusi ja vabadusi ei tohi taandada tühjaks sõnakõlksuks.

Vastupidi, põhiseaduslikke õigusi ja vabadusi tuleb riigivõimu kuritarvitamiste eest kaitsta täie tõsidusega, seades muu hulgas sisse tõhusa järelevalve jõustruktuuride, prokuratuuri ja kohtute üle. Ametnikud peavad hakkama oma otsuste eest reaalselt isiklikult vastutama.

Kokku võttes. Soovin seista vaba ja õiglase riigikorralduse eest, kus riigivõim sekkub kodanike ellu nii vähe kui võimalik ja kus kodanikud võtavad ise oma elu eest vastutuse. 

Eesti peab olema riik, mis austab ühiskonna moraalseid alusväärtusi, hoidub ülereguleerimisest, liigsest maksustamisest ja põhjendamatust salastamisest, võitleb täie tõsidusega korruptsiooniga, austab Eesti loodust meie ühise elukeskkonna ja rahvusliku rikkusena, seab nii energia- kui ka julgeolekupoliitikas esikohale oma rahva heaolu ning pingutab eriliselt selle nimel, et tagada laste kui meie ühiskonna kõige nõrgemate liikmete kaitse.

Luban oma südametunnistusele toetudes seista selle nägemuse eest nii hästi kui suudan. Tänan teid, kui annate mulle selleks võimaluse ja usaldate mind oma esindajaks riigikogus!

Lisainfot minu seisukohtade kohta leiate minu kodulehelt aadressiga varrovooglaid.ee.

Varro Vooglaid

Kõik minu artiklid ja saated on vabalt, ilma tasuta kättesaadavad, et nende keskmes olev sõnum leviks võimalikult laialt. Olen tänulik, kui peate vajalikuks minu ühiskondlikku tööd toetada. Info toetamise võimaluste kohta leiate SIIT.