Skip to main content
Artiklid

KÕNE MEELEAVALDUSEL | Kutsun üles massilisele kodanikuallumatusele!

By 20. aprill 2022aprill 22nd, 2022Kommentaare pole

Meil on mitte ainult õigus mitte kuuletuda põhiseaduse aluspõhimõtteid jõhkralt rikkuvale valitsusele, vaid meil on moraalne kohustus seda teha, et kaitsta põhiseaduslikku korda, toonitas 23. oktoobril 2021 suurel meeleavaldusel peetud kõnes SAPTK juhataja Varro Vooglaid, esitades avaliku üleskutse massilisele kodanikuallumatusele.

Head sõbrad!

Nagu te teate, on meie tänase meeleavalduse keskmes kolm põhilist nõudmist.

Esiteks, faktiline sundvaktsineerimine ei ole vastuvõetav ja peab lõppema. Ehk vaktsineerimise vabatahtlikkuse põhimõtet peab austama reaalselt, mitte vaid deklaratiivselt.

Teiseks, vaktsiinipassidega ühiskonna lõhestamine ei ole vastuvõetav ja peab lõppema. Ehk põhiseadusega tagatud põhimõtet, et kõik inimesed on seaduse ees võrdsed, ei tohi jalge alla tallata.

Kolmandaks, laste massiline Covid-19 vaktsineerimine on põhjendamatu ja peab lõppema. Ehk kõiki lapsi puudutavaid poliitilisi otsuseid langetades tuleb seada esikohale laste, mitte kellegi teise huvid.

Veel märtsis-aprillis öeldi, et ühtegi neist kolmest asjast – ei sundvaktsineerimist, vaktsiinipasside alusel ühiskonna lõhestamist ega laste massilist vaktsineerimist – ei tule ning inimesed, kes väitsid vastupidist, tembeldati vandenõuteoreetikuteks, valeinfo levitajateks ja vastutustundetuteks hirmu külvajateks. Vaid pool aastat hiljem on kõik kolm asja osaks meie ühiskondlikust reaalsusest. See on külm fakt.

Meie riigis toimub reaalselt laiaulatuslik sundvaktsineerimine, sest paljud inimesed on pandud ultimaatumi ette – lase endale süstida valitsuse poolt nõutud aineid või kaotad töö ja sissetuleku. Niisuguse ultimaatumi tingimustes ei saa vaktsineerimisvabaduse põhimõtte teostumisest ausameelselt rääkida.

Samuti on meie riigis kehtestatud apartheidirežiim. Kui nende inimeste põhiseaduslikke õigusi, kes ei ole lasknud endale süstida valitsuse poolt nõutud aineid, piiratakse ulatuslikult ja muu hulgas lõigatakse ära nende võimalus osaleda avalikus elus ning teenida endale ja oma perekonnale elatist, siis ongi reaalselt tegu apartheidirežiimiga, mis on olemuselt kuritegelik.

Just samuti on olemuslikult kuritegelik massiline laste süstimine valitsuse poolt nõutud ainetega kaitseks viiruse eest, mille eest lapsed reaalselt kaitset ei vaja ning mis kujutab endast lastele väiksemat ohtu kui selle tõrjumiseks süstitud ained. Kui lapsi süstitakse massiliselt lähtudes mitte laste parimatest huvidest, vaid sootuks muudest kaalutlustest, siis on meil reaalselt tegu laste jõhkra riikliku väärkohtlemise ja ärakasutamisega – kuritegevusega, mille eest peaks inimesed kandma reaalset õiguslikku vastutust.

Siin kohal peame küsima, et kui asjad sedasi jätkuvad, siis kuhu me järgmise kuue kuuga jõuame. Vastuse aimamiseks piisab pilgu heitmisest lõunapiiri taha. Teatavasti pannakse Lätis kehtima komandanditund ning vaktsineerimine tehakse kohustuslikuks mitte ainult kõigile avalikele teenistujatele, vaid ka valdavale enamusele erasektori töötajatest. Kui inimesed kaotavad massiliselt töö, siis jäävad nad ka massiliselt elatiseta, mis tähendab vaesust või koguni nälga ja kodutust. Sarnaseid meetmeid on rakendanud ka mitmed teised riigid, nagu näiteks Itaalia, rääkimata Austraaliast, kus on juba ammu kehtestatud totaalne politseiriik.

Paraku on Eestis asjad liikumas samas suunas. Juba esmaspäevast hakatakse jõustama uusi piiranguid, mis lähtuvad mitte eesmärgist tõkestada viiruse levikut ja kaitsta inimeste tervist, vaid viletsalt varjatud eesmärgist survestada ja sundida inimesi laskma endale süstida valitsuse poolt nõutud aineid. Ähvardatud on ka inimeste arstiabita jätmisega. Tegu on valitsuse poolt inimeste täiesti avaliku hirmutamise, kiusamise ja alandamise, inimeste teise klassi kodanikeks taandamisega. Ei ole sugugi välistatud, et peagi ei lubata enam koolidesse või isegi lasteaedadesse lapsi, kellele ei ole süstitud valitsuse poolt nõutud aineid.

Niisugused piirangud ei ole aga põhiseadusega kooskõlas. Ka õiguskantsler Ülle Madise on osutanud, et kui piiranguid kehtestatakse inimeste vaktsineerima sundimiseks või survestamiseks, siis ei ole need põhiseaduspärased, sest vaktsineerimisvabaduse põhimõtet ei tohi taandada tühjaks sõnakõlksuks. Põhiseadusega vastuolus olevad seadused ja korraldused on aga õigustühised ehk need ei oma üldse mingit siduvat jõudu. Kui aga seadustel või korraldustel puudub seaduslik siduvus, siis ei ole keegi kohustatud neid järgima.

Siin jõuangi oma sõnavõtu keskse sõnumini. Nimelt esitan täiesti varjamatult üleskutse hakata näitama üles massilist kodanikuallumatust. Jah, ma tean, milliste üleskutsete eest näeb karistusseadustik ette võimaluse inimesed kuriteos süüdi mõistetuna vangi panna, mistõttu pean olema ettevaatlik. Seetõttu rõhutan, et ma ei kutsu kedagi üles ei rahutustele, korratustele ega vägivallale. Vastupidi, kutsun üles rahumeelsele ja väärikale, ent samavõrd kompromissitule keeldumisele alluda niisugustele diktatuurilistele korraldustele, mida ei saa parimagi tahtmise juures pidada põhiseadusega kooskõlas olevaks.

Selles osas on eeskujulikuks näiteks spordiklubi Sparta, mis keeldub allumast korraldusele lubada treeningutele oma tervise eest hoolitsema vaid inimesed, kes on lasknud endale süstida valitsuse poolt nõutud aineid. Selline vapper eeskuju väärib meie igakülgset toetust ja abi, mistõttu palun, et teeksime Sparta juhtidele ühe tõesti suure aplausi! Sparta näitab eeskuju, teised järgnegu!

Eelnevaga seonduvalt peame esitama ühe väga olulise küsimuse. Nimelt küsimuse sellest, kellele või millele peame suhetes riigiga olema truud. Kas valitsusele (mis rikub põhiseadust) või põhiseadusele ja sellest lähtuvale põhiseaduslikule korrale? Loomulikult viimasele. Meil on mitte ainult õigus mitte kuuletuda põhiseaduse aluspõhimõtteid jõhkralt rikkuvale valitsusele, vaid meil on moraalne kohustus seda teha, et kaitsta põhiseaduslikku korda. Ja just seda ma kutsungi inimesi üles tegema – massiliselt.

Fakt on see, et kui alguses tuhanded, seejärel kümned tuhanded ja siis juba sajad tuhanded inimesed keelduvad valitsuse põhiseadusevastastele diktatuurilistele korraldustele allumast, siis ei saa valitsus niisuguseid korraldusi jõustada. Jõuga ei ole võimalik diktatuuri kehtestada, sest ka politseis ja kaitseväes on palju toimiva südametunnistusega inimesi, kes ühest hetkest alates ei ole enam nõus diktatuuri jõustama.

Seejuures toimuvad riigikogu valimised juba vähem kui pooleteise aasta pärast ning me kõik oleme suutelised langetama otsuse, et toetame valimistel üksnes neid poliitikuid ja erakondi, kes lubavad tingimusteta austada vaba ja õiglase ühiskonna aluseks olevaid põhimõtteid ja mitte otsida probleemidele lahendusi nende põhimõtete arvelt. Kas anname kõik täna lubaduse seda teha, sõltumata erimeelsustest muudes küsimustes?

Hakates diktatuurile vastu, see tähendab keeldudes kuuletumast, peame muidugi arvestama vajadusega taluda pingeid, ebameeldivusi ja muid raskusi. Iga võitlus vabaduse eest kätkeb endas alati riske ja enamasti ka vähemalt ajutisi kaotusi. Aga siin seisame silmitsi oma iseloomu prooviga, sest sellest, millised valikud me niisuguses olukorras langetama, sõltub, kas me oleme vabad kodanikud või mitte. Need inimesed, kes loobuvad vabadusest oma harjumuspäraseks saanud mugavuse ja turvalisuse säilitamise nimel, peavad endale tunnistama, et neis valitseb mitte vaba inimese, vaid orja mentaliteet.

Ja sellega ma tõmbangi oma kõne kokku. Hoiame kokku ja hakkame töötama selle nimel, et toetada üksteist raskustes. Püüame ehitada üles lahendused, mille abil toetada inimesi, kes julgevad astuda võitlusse vaba ühiskonna säilimise eest, võttes enda kanda märkimisväärsed riskid, raskused või koguni kaotused. Ühisel jõul suudame diktatuuri peatada, aga me peame sellesse uskuma. Diktatuuri kehtestav valitsus võib murduda palju varem kui oskame loota – peame vaid pidama vastu ja ootama murdepunkti ära.

See on meie uus vabadusvõitlus ja selle vabadusvõitluse me ka võidame!

Tänan teid südamest, et olete selle võitlusega liitunud!

Aitäh teile!

Vaata lisaks Varro Vooglaidi sõnavõttu meeleavalduse kokkuvõtteks, kust jäi kõlama sõnum: “Säilitame lootuse, hoiame pead püsti ja seljad sirged ning näitame diktatuuri kehtestavale valitsusele, kumb murdub enne, kas nemad või meie!”

Varro Vooglaid

Kõik minu artiklid ja saated on vabalt, ilma tasuta kättesaadavad, et nende keskmes olev sõnum leviks võimalikult laialt. Olen tänulik, kui peate vajalikuks minu ühiskondlikku tööd toetada. Info toetamise võimaluste kohta leiate SIIT.