Skip to main content
Artiklid

Küsimus õiguskantslerile: miks Te ei pööra abordiprobleemile vähimatki tähelepanu?

By 19. september 2023Kommentaare pole

Õiguskantsler Ülle Madise andis täna Riigikogus ülevaate oma (st õiguskantsleri ametkonna) tegevusaastast (vt https://shorturl.at/oAES7).

Kasutasin võimalust ja küsisin, miks ei nähtu aastaülevaatest ühtegi sammu veel sündimata laste põhiseadusega tagatud eluõiguse kaitseks, olgugi et õiguskantsler kui laste ombudsman, aga kui ülidselt põhiseaduslike õiguste järgmise valvur on kohustatud seda tegema.

Sisulist vastust ma paraku ei saanud. Sellest hoolimata leidis kinnitust kahtlus, et õiguskantsleri ametkond ei tee veel sündimata laste eluõiguse paremaks tagamiseks mingeid pingutusi. Õigusriigis see nii olla ei tohiks.

* * *

Lapse õiguste konventsioon kohustab riigivõimu pakkuma lastele eriliste kaitset ja hoolt mitte ainult pärast, vaid ka enne sündi, mh kaitsma nende kõige olulisemat inimõigust ehk õigust elule. (Vt https://shorturl.at/nrX03)

Seejuures sedastas õiguskantsler Allas Jõks juba 2002. aastal, et riigi põhiseadusest tulenevaks kohustuseks on tagada kaitse ka sündimata laste elule, võttes selleks nii normatiivsel tasandil kui tegelikkuses kasutusele piisavad meetmed, mis tagaks proportsionaalse ja efektiivse kaitse. (Vt https://shorturl.at/oqwZ9)

Ometi tehti 2022. aastal Eestis 3386 indutseeritud aborti ehk lõpetati teadlikult nimetatud hulga laste elu (muuseas, see arv on suurem kui aata varem). Siit nähtub ilmselgelt, et Eesti Vabariik ei täida oma põhiseaduslikku kohustust tagada veel sündimata laste eluõiguse tõhus kaitse. (Vt https://shorturl.at/fEFP5)

Olgugi, et õiguskantsler on laste ombudsmanina seadusest tulenevalt kohustatud seisma ka veel sündimata laste õiguste ja huvide kaitsel, ei kajastu õiguskantsleri aastaülevaatest paraku ühtegi selle suunalist sammu.

Sellega seoses küsin, kas õiguskantsler põhimõtteliselt ei tegele veel sündimata laste eluõiguse kaitse tagamise problemiga ja kui nii, siis miks? Või kui õiguskantsler tegeleb selle probleemiga, siis mida on selles osas tehtud ja miks see aastaülevaatest ei kajastu?

Varro Vooglaid

Kõik minu artiklid ja saated on vabalt, ilma tasuta kättesaadavad, et nende keskmes olev sõnum leviks võimalikult laialt. Olen tänulik, kui peate vajalikuks minu ühiskondlikku tööd toetada. Info toetamise võimaluste kohta leiate SIIT.