Skip to main content
Artiklid

Palun toetage minu valimiskampaaniat!

By 28. november 2022Kommentaare pole

Paljud inimesed on väljendanud toetust minu otsusele kandideerida riigikokku. Terve rida inimesi on tänavalgi ligi astunud ja öelnud, et nad hoiavad mulle valimistel pöialt. Selle üle on mul loomulikult hea meel, sest kõnealust teekonda on oluliselt lihtsam ette võtta teadmises, et asi läheb inimestele korda.

Nüüd vajan aga toetust ka valimiskampaania elluviimiseks, sest sellega kaasnevad päris suured rahalised kulutused.

Juba lähiajal tuleb mul maksta ära oma osa erakonna valimistel osalemise kautsjonist, mis on 654 eurot, ning teha EKRE-le annetus summas 3000 eurot, mida kasutatakse erakonna välikampaania elluviimiseks (ennekõike suured posterid avalikus ruumis). 

Tõsi, esimesena nimetatud summa makstakse (EKRE parlamenti pääsemise korral) pärast valimisi tagasi. Viimasena nimetatud summa tasumist ei ole kellelegi otse kohustuslikuks tehtud, aga vastavalt kujunenud tavale eeldab erakond, et võimaluse korral panustavad ringkondade esimesed ja teised numbrid erakonna kampaaniasse nimetatud suurusjärku jääva vabatahtliku annetusega.

Lisaks eelnevale tuleb mul viia ellu ka isiklik valimiskampaania, et selgitada valijaile, milliste põhimõtete eest luban parlamendi liikmeks saades seista, ja veenda neid usaldama mind oma esindajaks riigikogus. Pidades silmas soovi panustada neil valimistel maksimaalselt ka EKRE edusse, võiks ideaalis selleks kampaaniaks kasutada vähemalt 10 000 eurot.

Paraku ei ole mul sääste, mis võimaldaks selliseid kulutusi n-ö omast taskust teha. Seetõttu loodan, et leidub inimesi, kes peavad vajalikuks ja võimalikuks minu kampaaniasse rahaliselt panustada ning aidata mul seeläbi saavutada võimalus kaitsta parlamendis meile ühiselt olulisi põhimõtteid — neid samu põhimõtteid, mille eest olen seni seisnud oma ühiskondlikus töös.

Igal juhul sõltub minu valimiskampaania ulatus otseselt sellest, millisel määral seda toetatakse.

Kampaania toetamise põhireeglid

Kampaania toetamisega seonduvalt tuleb aga silmas pidada seadusega paika pandud reegleid, millest kaks väärivad siin eraldi esile toomist.

Esiteks, kampaania heaks tehtud annetused on avalikud. Kuna erakonnad peavad esitama pärast valimisi aruande erakonna nimekirjas kandideerinud isikute valimiskampaania kulude ja nende tasumiseks kasutatud vahendite päritolu kohta (erakonnaseaduse § 128 lg 2), pean ka mina esitama ülevaate kampaaniakulutustest ja laekumist, millele toetudes ma neid kulutusi tegin. 

Iseenesest on mõistlik, et avaliku võimu positsioonile pürgivate inimeste valimiskampaania on läbipaistev. See on oluline teadmaks, millised huvigrupid võivad seista nende selja taga. Seega loodan, et kampaania kulude ja tulude raporteerimise kohustus ei ole minu valimiskampaania toetamisel takistuseks. Soovi korral olen valmis andma minu kampaaniat toetanud inimestele eraldi ülevaate, milleks nende rahaline panus sai kasutatud.

Loodan, et leidub inimesi, kes peavad vajalikuks ja võimalikuks minu kampaaniasse rahaliselt panustada ning aidata mul seeläbi saavutada võimalus kaitsta parlamendis meile ühiselt olulisi põhimõtteid, mille eest olen seni seisnud oma ühiskondlikus töös.

Teiseks, vastavalt kehtivale seadusele tohivad erakondade või kandidaatide valimiskampaaniat annetusega toetada üksnes Eesti Vabariigi kodakondsusega, Eestis alalise elamisõiguse ja pikaajalise elaniku staatusega füüsilised isikud (erakonnaseaduse § 123 lg 1), mis tähendab, et ka mina võin kampaaniaks toetusi vastu võtta üksnes füüsilistelt isikutelt, mitte aga juriidilistelt isikutelt, nagu ettevõtted ja ühingud.

Ehkki riigikogu liikmeks saades soovin seista samade põhimõtete eest, mida oleme aastaid kaitsnud Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks töös, ei kasuta ma valimiskampaaniaks sentigi SAPTK raha ega kogu kampaaniaks annetusi SAPTK kaudu – olulises osas põhjusel, et seadus ei luba seda.

Andmed kampaania toetamiseks

Selleks, et koguda valimiskampaaniaks toetusi ja et kõigist tehtud toetustest oleks selge ülevaade, tegin eraldi pangakonto. Annetuse tegemiseks vajalikud rekvisiidid on alljärgnevad:

Makse saaja: Varro Vooglaid
Konto: EE397700771008642647 (LHV)
Selgitus: Annetus valimiskampaania toetuseks

Alternatiivselt võib minu kampaaniat toetada, tehes annetuse otse EKRE-le (vt siit) ja märkides makse selgitusse “annetus Varro Vooglaiu kampaaniaks” ja andes sellest mulle teada. Sellisel juhul saab EKRE maksta annetatud summa ulatuses minu kampaaniaga seotud arveid. Samas tähendab see suuremat töökoormust EKRE büroo töötajatele.

Kui soovite minu kampaaniat toetada, aga samas tahaksite rohkem infot kas kampaania või minu seisukohtade kohta, siis palun võtke minuga julgelt ühendust. Vastan kindlasti esimesel võimalusel. Kui keegi on aga valmis panustama minu kampaaniasse suurema summa (nt tuhat eurot või rohkem), siis olen valmis ka isiklikult kohtuma, et kampaaniaga seonduvaid küsimusi arutada.

Tänulik olen kõigi toetuste eest, sõltumata nende summast. Ühtlasi luban kasutada toetusi otstarbekalt ja säästlikult. Kui peaksin osutuma riigikokku valituks, kutsun kõik minu kampaaniat vähemalt 100 euroga toetanud inimesed valimiste järgselt tänuüritusele. Võimalusel korraldan selle kohtumise riigikogu ruumes. 

Lõpetuseks olgu mainitud, et minuga samas olukorras on ka minu sõber ja kolleeg Markus Järvi, mistõttu on tänuväärne, kui toetatakse ka tema valimiskampaaniat. Info tema kampaania toetamise kohta leiab SIIT.

Varro Vooglaid

Kõik minu artiklid ja saated on vabalt, ilma tasuta kättesaadavad, et nende keskmes olev sõnum leviks võimalikult laialt. Olen tänulik, kui peate vajalikuks minu ühiskondlikku tööd toetada. Info toetamise võimaluste kohta leiate SIIT.