Skip to main content
Artiklid

Seitse küsimust kaitseväe juhtkonnale 

By 5. september 2022Kommentaare pole

Saatsin hetk tagasi kaitseväele kriitilise tähtsusega küsimused, mida võimutruu peavoolumeedia muidugi ei küsi. Kui vastused laekuvad, annan neist teada. Jääb üle loota, et küsimustele vastatakse sisuliselt, mitte ainult formaalselt.

From: Varro Vooglaid <varro.vooglaid@saptk.ee>
Date: 5. September 2022 at 10:34:33 EEST
To: mil@mil.ee
Subject: Küsimused seonduvalt kohtuotsustega

Tere!

Teatavasti langetas Tallinna Halduskohus augusti viimasel päeval mitu otsust (vt siit ja siit), mille sisu on sama: kaitseväe poolt Covid-19 vaktsineerimisest keeldunud teenistujate ametist vabastamine oli õigusvastane.

Sellega seonduvalt palun kaitseväe juhtkonnalt vastust järgmistele küsimustele:

(1) Kas kaitsevägi loobub pärast neid kohtuotsuseid nõudest, et kõik teenistujad peavad teenistuse jätkamiseks esitama ikka ja jälle kehtiva Covid-19 vaktsineerimise tõendi? Kui need kohtuotsused kavatsetakse vaidlustada, siis kas vähemalt edasise kohtuvaidluse ajaks peatatakse austusest kohtu vastu kõnealuse nõude rakendamine?

(2) Kas teenistujad, kes õigustavastaselt teenistusest vabastati, saavad võimaluse teenistusse naasta? Kui saavad, siis kas üksnes need, kes pöördusid oma õiguste kaitseks kohtusse, või ka need, kes seda ei teinud, ent kelle õigusi rikuti ja kelle karjäär sedasi hävitati täpselt samal moel?

(3) Kes ja kuidas võtab kaitseväe juhtkonnast kohtu poolt õigusvastaseks tunnistatud Covid-19 vaktsineerimiskohustuse pealesurumise eest vastutuse ja milles see vastutus seisneb?

(4) Kas hüvitised, mille kaitsevägi peab kohtuotsuse kohaselt õigusvastaselt ametist vabastatud teenistujatele tasuma, makstakse välja maksumaksjate rahast või nende inimeste poolt isiklikult, kes otsustasid kaitseväes õigusvastast Covid-19 vaktsineerimissundi rakendada? Kui maksumaksjate rahast, siis miks nii?

(5) Kas kaitsevägi on jätkuvalt seisukohal, et vastupidiselt kohtu hinnangule oli 2021. aasta sügisel kõigile kaitseväe teenistujatele Covid-19 vaktsineerimise kohustuse pealesurumine ja sellega mitte nõustunud ohvitseride ja teiste teenistujate ametist vabastamine vajalik Eesti Vabariigi kaitsevõime säilitamiseks ja parandamiseks?

(6) Kui kaitsevägi on endiselt punktis 5 osutatud seisukohal, siis palun ühtlasi selgitust, kui mitu kaitseväe teenistujat on 2022. aastal Covid-19 tõttu (st Covid-19 spetsiifiliste sümptomite tõttu, mitte lihtsalt muul põhjusel sellega nakatununa) sattunud haiglaravile ja kui mitu intensiivravile. Võimalusel korral esitage palun vastav info kuude kaupa.

(7) Millega õigustab kaitsevägi (eelnevalt osutatud kohtuasjade valguses selgelt problemaatilist) tõsiasja, et Kaitseväe Akadeemias saavad õppima asuda või õpinguid jätkata üksnes õppurid, kes lasevad endale Covid-19 vaktsiine süstida? Kas selle nõudega on pärast nimetatud kohtuotsuseid plaanis jätkata?

Lugupidamisega

Varro Vooglaid
Portaal Objektiiv

Samasisulised küsimused said saadetud ka Politsei- ja Piirivalveameti juhtkonnale.

Varro Vooglaid

Kõik minu artiklid ja saated on vabalt, ilma tasuta kättesaadavad, et nende keskmes olev sõnum leviks võimalikult laialt. Olen tänulik, kui peate vajalikuks minu ühiskondlikku tööd toetada. Info toetamise võimaluste kohta leiate SIIT.